Podatki o podjetju

Bogart d.o.o.

Pšata 81A
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
Tel. +386 1 562 82 27
info@bogart.si

ID za DDV: SI88183882
Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 1840231000
TRR oz. IBAN: SI56 0313 4100 0166 113
BIC oz. SWIFT: SKBASI2X

Reg. št. vl. 1/38032/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg 03/04114